GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Aktualitātes

STACIONĀRĀS UN AMBULATORĀS VESELĪBAS APRŪPES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”, UZLABOJOT KVALITATĪVU VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU

December 20, 2018

Projekta nosaukums:

STACIONĀRĀS UN AMBULATORĀS VESELĪBAS APRŪPES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”, UZLABOJOT KVALITATĪVU VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU

Projekta numurs:                                                 9.3.2.0/18/I/014

2018.gada 20.decembrī SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir parakstījusi līgumu par ERAF finansējuma piešķiršanu Balvu un Gulbenes slimnīcu attīstības projektam 1 394 049 EUR apmērā, kas palīdzēs pilnveidot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību reģiona iedzīvotājiem.

Projekta mērķis:

Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” slimnīcas apkalpes teritorijas iedzīvotājiem, nodrošinot Balvu un Gulbenes slimnīcas kā daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības veselības aprūpes iestādes infrastruktūras sakārtošanu, racionālu veselības aprūpes resursu izvietojumu, vides pieejamību, prioritārajās veselības aprūpes jomās-sirds-asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda).

Projekta īstenošana ļaus uzlabot iedzīvotāju veselības aprūpi onkoloģijā, sirds-asinsvadu slimību, kā arī mātes un bērna veselības aprūpes jomā.

Projekta plānotās aktivitātes:

Projekta finansējumu plānots ieguldīt vairāku jaunu iekārtu iegādei Balvu un Gulbenes slimnīcās, nomainot morāli novecojušas medicīniskās tehnoloģijas pret jaunām, veikt liftu nomaiņu un ieejas mezglu uzlabošanu Balvu slimnīcā. Paredzēts nomainīt intensīvās terapijas nodaļas aprīkojumu un iekārtas, aprīkot otru operāciju zāli, iekārtot endoskopiju kabinetu, izveidot otolaringologa darba vietu, nomainīt pacientu gultas un skapīšus un iepirkt jaunas mūsdienīgas tehnoloģijas – rentgena un ultrasonogrāfa aparātus un citas iekārtas.

Projekta sadarbības partneris – SIA “Rēzeknes slimnīca”, īstenojot šo projektu, ir paredzējusi veikt ieguldījumus jaunu medicīnisko tehnoloģiju iegādē, veicot rentgendiagnostikas iekārtas nomaiņu.

Projekta kopējās izmaksas – 1 394 049 EUR, t.sk.:

  • Attiecināmās izmaksas-1 394 049 EUR (SIA „Balvu un Gulbenes slimnīca” 1 188 865 EUR, SIA „Rēzeknes slimnīca” 205 184 EUR), t.sk.:
  • ERAF (85%)-1 184 941.65 EUR;
  • valsts budžets (9%)-125 464.41 EUR;
  • privātais finansējums (6%)-83 642.94 EUR,

t.sk. SIA „Balvu un Gulbenes slimnīca” 71 331.90 EUR, SIA „Rēzeknes slimnīca” 12 311.04 EUR.

Projekta īstenošanas termiņi:

Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2020.gada beigām.