GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Pacientu ievērībai

Nepieciešamie dokumenti

Ejot uz vizīti pie speciālista, uz izmeklējumu vai stājoties stacionārā, nepieciešami šādi dokumenti:

  • Personu apliecinošs dokuments (pase vai id karte);
  • Bērnu (līdz 14 gadu vecumam) vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem jāuzrāda dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses. Vecākiem jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, kurā norādīts vecāka vārds. Citām personām (māsai, brālim, vecvecākiem un citiem tuviniekiem) jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara pārtāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses;
  • Nosūtījums (veidlapa nr.027/u) no ģimenes ārsta vai speciālista, kam ir līgumattiecībās ar nacionālo veselības dienestu, lai saņemtu valsts apmaksāto pakalpojumu;
  • Dokumentu, kas apliecina piederību no pacientu iemaksām atbrīvotajai cilvēku grupai;
  • Apdrošināšanas polise (ja tāda ir);
  • Nesen veikto izmeklējumu un analīžu rezultāti, ja tādi ir jūsu rīcībā.