GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Par mums

Projekti

https://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

Projekta numurs: 9.3.2.0/21/A/011

Projekta nosaukums:

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ģimenes ārsta praksē

 

2022.gada 30.maijā SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) parakstīja līgumu par primārās veselības aprūpes pakalpojumu infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanas projekta īstenošanu 15 000,00 EUR apmērā.

Piešķirtais finansējums ļāva mums veikt ieguldījumus primārajā veselības aprūpē – SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ģimenes ārsta praksē.

Projekta ietvaros esam iegādājušies:

Medicīniskās tehnoloģijas un aprīkojums:

 1. Elektrokardiogrāfs ar EKG analizatoru ar galdu un somu.
 2. Otoskops.
 3. Inhalators.
 4. Medicīniskās kušetes (neregulējamas).
 5. Dermatoskops.
 6. Hemoglobinometrs.
 7. Urīna analizators.
 8. Glikometrs.
 9. Iekārta ABL, ZBL, holesterīna un triglicerīdu noteikšanai.

Mēbeles:

 1. Darba galdus.
 2. Ergonomiskos krēslus.
 3. Apmeklētāju krēslus.
 4. Failu skapjus pacientu ambulatorajām kartēm.

Datortehnika:

 1. Galda dators.
 2. Monitors.

Projekta realizācija īstenota līdz 2022.gada decembrim.

Projekta kopējās izmaksas – 15 000,00 EUR, t.sk.:

 • Attiecināmās izmaksas – 15 000,00 EUR;
 • ERAF (85%) – 12 750,00 EUR;
 • valsts budžets (9%) – 1 350,00 EUR;

privātais finansējums (6%) – 900,00 EUR

 

 

 

https://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

 

Projekta numurs: 9.3.2.0/21/A/011

Projekta nosaukums:

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ģimenes ārsta praksē

 

2022.gada 30.maijā SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir parakstījusi līgumu par primārās veselības aprūpes pakalpojumu infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanas projekta īstenošanu 15 000,00 EUR apmērā.

Projekta ietvaros ir plānoti ieguldījumi primārajā veselības aprūpē – SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ģimenes ārsta praksē. Lai sasniegtu projekta mērķus, paredzēti ieguldījumi jaunu medicīnisko tehnoloģiju, mēbeļu un datortehnikas iegādē.

 

Projekta realizācija tiks īstenota līdz 2022.gada decembrim.

Projekta kopējās izmaksas – 15 000,00 EUR, t.sk.:

 • Attiecināmās izmaksas – 15 000,00 EUR;
 • ERAF (85%) – 12 750,00 EUR;
 • valsts budžets (9%) – 1 350,00 EUR;
 • privātais finansējums (6%) – 900,00 EUR
Paziņojums par lēmumu
Lēmums par iepirkumu PDF

 

 

Cenu aptauja. Būvprojekta “Balvu poliklīnikas Krasta ielā 1, Balvos ēkas atjaunošana” izstrāde un autoruzraudzība.

Nolikums.pdf

Nolikums.doc

 

https://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

Projekta numurs: 9.3.2.0/18/I/014

Projekta nosaukums:

Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību

2018.gada 20.decembrī SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” parakstīja līgumu ar CFLA par ERAF projektaStacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” īstenošanu

1394049 EUR apmērā.

Piešķirtais finansējums ļāva mums pilnveidot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību reģiona iedzīvotājiem. Šo projektu īstenojām kopā ar mūsu sadarbības partneri – SIA “Rēzeknes slimnīca”.

Projekta ietvaros esam īstenojuši šādas aktivitātes:

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”:

 1. Operāciju zāles aprīkošana Balvos.

 2. Intensīvās terapijas nodaļas aprīkošana Balvos.

 3. Rentgena iekārtas iegāde Balvos.

 4. Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde Balvos.

 5. LOR darba vietas aprīkojuma iegāde Balvos.

 6. Endoskopijas kabineta iekārtošana Balvos.

 7. Pacientu funkcionālo gultu un skapīšu iegāde Balvos un Gulbenē.

 8. Medicīnisko tehnoloģiju iegāde uzņemšanas nodaļai Balvos.

 9. Rentgena iekārtas iegāde Gulbenē.

 10. Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde Gulbenē.

 11. Ķirurga kabineta iekārtu iegāde Balvos.

 12. Oftalmologa kabineta aprīkojums Balvos.

 13. Ambulatorās daļas aprīkojums Gulbenē – rehabilitācijas iekārtu iegāde.

 14. Liftu nomaiņa Balvos.

Sadarbības partneris – SIA “Rēzeknes slimnīca”:

 1. Rentgena ierīces iegāde.

 2. Funkcionālo gultu iegāde.

Projekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas-1 394 049.00 EUR, t.sk.:

Attiecināmās izmaksas -1 394 049.00 EUR (SIA „Balvu un Gulbenes slimnīca” 1 188 865.00 EUR, SIA „Rēzeknes slimnīca” 205 184 EUR), t.sk.:

*ERAF (85%)- 1 184 941.65 EUR;

*valsts budžets (9%)- 125 464.41 EUR;

*privātais finansējums (6%)- 83 642.94 EUR,

t.sk. SIA „Balvu un Gulbenes slimnīca” 71 331.90 EUR, SIA „Rēzeknes slimnīca” 12 311.04 EUR.

https://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

 

 

Projekta numurs: 9.3.2.0/18/I/014

30.12.2020.

Projekta nosaukums:

Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību

 

Sadarbības partneris: SIA “Rēzeknes slimnīca”

Slimnīca veiksmīgi realizē sadarbības projektu ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

Projekta Nr. 9.3.2.0/18/I/014 “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” ietvaros, noslēgusies sadarbība starp SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” un sabiedrība ar ierobežotu atbildība “RĒZEKNES SLIMNĪCA”.

Projekta mērķis: attīstīt SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” veselības aprūpes infrastruktūru un uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Realizējot projektu, veikti ieguldījumi infrastruktūrā, t.sk. medicīnas tehnoloģiju iegāde, kas saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem ar sirds-asinsvadu, onkoloģiskajiem, kā arī mātes un bērna veselības aprūpes jomā.

Projekta ietvaros, paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, diagnosticēšanu un pacientu ērtību, slimnīcas Ambulatorajā nodaļā tika uzstādīta jaunākās paaudzes rentgena iekārta un Insulta vienība aprīkota ar funkcionālajām pacientu gultām.

https://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

 

Projekta numurs: 9.3.2.0/18/I/014

30.09.2020.

Projekta nosaukums:

Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību

Projekta aktivitāte:

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ERAF projektaStacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību”  īstenošanas ietvaros Gulbenē ir veikta rehabilitācijai nepieciešamo iekārtu iegāde – bērnu vertikalizators, bērnu pārvietojamais krēsls un bērnu aktivitāšu krēsls. Iekārtu iegāde ļaus nodrošināt ambulatoro rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību reģionā bērniem ar īpašām vajadzībām, palīdzot uzlabot viņu dzīves kvalitāti.

Vertikalizators paredzēts bērnu vertikalizācijai (ar balstu pret vēderu un balstu pret muguru), mainot ķermeņa stāvokli no horizontāla līdz vertikālam. Vertikalizators nodrošina bērnam stabilu atbalstu un dod iespēju apgūt iemaņas ikdienas aktivitāšu veikšanā Vertikālais atbalsts palīdz stimulēt bērna psihomotoro sistēmu, kas ir atbildīga par ķermeņa vertikālā stāvokļa smadzenēs pareizu uztveri un darbībām starp galvas smadzenēm un ķermeņa muskuļiem.

Bērnu pārvietojamais krēsls kalpo kā palīglīdzeklis bērniem ar kustību traucējumiem, kuriem nepieciešama papildus palīdzība staigāšanā. Tas palīdz nodrošināt komfortablu atbalstu ķermeņa augšdaļai, kā arī iegurņa stabilitāti taisnā, nedaudz uz priekšu vērstā pozā, stimulē staigāšanu un iedrošina bērnu piedalīties ikdienas aktivitātēs.

Bērnu aktivitāšu krēsls piemērots bērna pozicionēšanai sēdus stāvoklī aktivitāšu veikšanas laikā. Krēslu iespējams pielāgot – gan sēdekļa augstumu, gan platumu un dziļumu, kā arī sēdēšanas leņķi. Aktivitāšu krēsls papildus aprīkots arī ar drošības vesti, stumšanas rokturiem un pēdu fiksācijas jostām.

Projekta aktivitātes izmaksas:

Rehabilitācijas iekārtas Gulbenē izmaksājušas 6076,60 EUR, t.sk. ERAF finansējums 5165,11 EUR, Valsts finansējums 546,89 EUR un Slimnīcu apvienības līdzfinansējums 364,60 EUR.

https://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

Projekta numurs: 9.3.2.0/18/I/014

30.06.2020.

Projekta nosaukums:

Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību

Projekta aktivitāte:

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ERAF projektaStacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību”  īstenošanas ietvaros Gulbenē uzstādītas divas jaunas iekārtas – digitālā rentgena iekārta un ultrasonogrāfijas iekārta.

Līdz šim rentgenoloģisko izmeklējumu veikšanai tika izmantota analogā rentgena iekārta, kas nenodrošināja mūsdienu prasībām atbilstošu pakalpojumu kvalitāti un drošību. Kompānijas Philips jaunākās paaudzes rentgeniekārta DuraDiagnost ir tiešā digitālā rentgena iekārta, kur attēla iegūšanai tiek izmantots digitālais detektors, kas aizstāj fosforplašu sistēmas. Ar jauno iekārti attēls tiek iegūts dažu sekunžu laikā un parādās uz ekrāna tālākai apstrādei un analīzei.

Digitālo tehnoloģiju pieejamība būtiski ļaus paaugstināt radiologu darba efektivitāi un uzlabos attēla kvalitāti. Izmeklējumi ar digitālo rentgena iekārtu nodrošinās arī augstāku pacientu drošību un notiks īsākā laikā. Lai veiktu vairākus izmeklējumus, rentgenstaru lampa ir manuāli vadāma – šī funkcija ļauj negrozīt un nekustināt pacientu, kuram noteiktas traumas var sagādāt sāpes. Kā viena no jaunās iekārtas iespējām ir iespēja izvēlēties pacientam piemērotāko izmeklēšanas taktiku, ievērojot ALARA principu – izmeklējuma laikā izmantot iespējami mazāko starojumu.

Precīzākam un kvalitatīvākam ultrasonogrāfiskajam izmeklējumam tagad tiek izmantota jaunā Philips ultrasonogrāfijas iekārta Affiniti 70, kas aprīkota ar modernāku programmatūru un papildus funkcijām, kas ļauj iegūt vēl skaidrāku attēlu un dažādi to analizēt, lai ātrāk un efektīvāk veiktu pacienta diagnostiku. Iekārta ir ergonomiska, ērti lietojama ikdienas darbā, kā arī attēlu apstrādes digitālo kanālu skaits ir unikāls risinājums šai iekārtai, kas ļauj nodrošināt augstu izšķirtspēju un ātru attēlu apstrādi. Izmeklējumu rezultāti tiek uzglabāti Datamed sistēmā, kas ļauj tos ar pacienta atļauju izmantot arī citās ārstniecības iestādēs vai pie citiem speciālistiem.

Projekta aktivitātes izmaksas:

Rentgena iekārta un ultrasonogrāfijas iekārta Gulbenē izmaksājušas 238370,00 EUR, t.sk. ERAF finansējums 202614,50 EUR, Valsts finansējums 21453,30 EUR un Slimnīcu apvienības līdzfinansējums 14302,20 EUR.

Projekta numurs: 9.3.2.0/18/I/014

Projekta nosaukums:

Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību

Projekta aktivitāte:

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ERAF projektaStacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību”  īstenošanas ietvaros 2019.gada 29.oktobrī izsludināja konkursu par iekārtu un aprīkojuma iegādi oftalmologa kabinetam Balvos.

Noslēdzot konkursu, šobrīd esam nomainījuši vairākas iekārtas, aprīkojot oftalmologa kabinetu ar jaunām un modernām medicīniskajām iekārtām. Tika iegādāti:

 1. Refraktometrs;

 2. Tonometrs;

 3. Elektriski regulējams galdiņš;

 4. Spraugas lampa ar galdiņu;

 5. Proves lēcu komplekts ar briļļu rāmi;

 6. Zīmju projektors;

 7. Acu ultraskaņas izmeklēšanas ierīce;

 8. Ārstu krēsls.

Šīs iekārtas ļauj daudz efektīvāk izmeklēt pacientu redzes sistēmu, noteikt acu optisko stiprumu, palīdzot noskaidrot nepieciešamo lēcu korekciju. Izmeklējumu rezultātā tiek noskaidrots redzes asums un veikta redzes asuma korekcija, izmantojot optiskās koriģējošās lēcas.

Jaunā acu ultraskaņas izmeklēšanas ierīce ir ierīce diagnostikajā oftalmoloģijā, ar kuras palīdzību iespējams iegūt acs audu dimensionālo attēlu un informāciju par intraorbitālo audu stāvokli. Izmeklējumu pamatā ir ultraskaņa, līdz ar to izmeklējums ir nesāpīgs un drošs veselībai.

Projekta aktivitātes izmaksas:

Oftalmologa kabineta iekārtas un aprīkojums izmaksājis 33420,20 EUR, t.sk. ERAF finansējums 28407,17 EUR, Valsts finansējums 3007,82 EUR un Slimnīcu apvienības līdzfinansējums 2005,21 EUR.

https://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

Projekta nosaukums:

STACIONĀRĀS UN AMBULATORĀS VESELĪBAS APRŪPES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”, UZLABOJOT KVALITATĪVU VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU

Nr. 9.3.2.0/18/I/014

Projekta aktivitāte:

 SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ERAF projekta “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību”  īstenošanas ietvaros ir izveidojusi otolaringologa darba vietu Balvos.

 Otolaringologa kabinetā ir iegādāts un uzstādīts otolaringoloģijas bāzes aprīkojums, kā arī jaunas un mūsdienīgas medicīniskās iekārtas – audiometrs r27A Resonance, timpanometrs R26M Resonance.

Līdz šim otolaringologa medicīniskie pakalpojumi bija pieejami Gulbenē, tagad, īstenojot Projektu, šī iespēja būs arī Balvos. Otolaringologa kabineta izveidošana ļaus nodrošināt otolaringologa pakalpojumus gan ambulatorajiem, gan stacionārajiem pacientiem.

Ievērojot Projektā noteikto mērķi, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība tiks nodrošināta reģiona iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai, kas ir ļoti nozīmīgi tieši sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām – pensionāriem, invalīdiem un trūcīgajām personām.

 Projekta aktivitātes izmaksas:

LOR kabineta iekārtas un aprīkojums izmaksājis 27882.03 EUR, t.sk. ERAF finansējums 23699.73 EUR, Valsts finansējums 2509.38 EUR un Slimnīcu apvienības līdzfinansējums 1672.92 EUR.

_____________________________________________________________________________

 

https://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

Projekta nosaukums:

STACIONĀRĀS UN AMBULATORĀS VESELĪBAS APRŪPES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”, UZLABOJOT KVALITATĪVU VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU

Nr. 9.3.2.0/18/I/014

Projekta aktivitāte:

Projekta īstenošanas ietvaros SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Balvu slimnīcas Radioloģijas nodaļā iegādāta, uzstādīta un darboties sākusi jauna ultrasonogrāfijas iekārta Philips Affiniti 70.

Jaunā ultrasonogrāfijas iekārta diagnostiskos izmeklējumus ļaus veikt ātrākā laikā un ar lielāku precizitāti, nodrošinot vēdera dobuma, virspusējo struktūru un muskuloskeletālo izmeklējumu programmas, vaskulāro izmeklējumu programmas, tostarp transkraniālo doplerogrāfiju, kā arī ginekoloģiskos un kardioloģiskos izmeklējumus.

Ievērojot projektā izvirzītās prioritātes, kvalitatīva un savlaicīga diagnostika ir būtiska sastāvdaļa veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanā – onkoloģisko saslimšanu, sirds un asinsvadu saslimšanas gadījumā, kā arī mātes un bērna veselības aprūpes jomā.

 

Projekta aktivitātes izmaksas:

 

Ultrasonogrāfijas iekārtas iegāde izmaksājusi 81989.60 EUR, t.sk. ERAF finansējums 69691.16 EUR, Valsts finansējums 7379.06 EUR un Slimnīcu apvienības līdzfinansējums 4919.38 EUR.

_______________________________________________________________________________

https://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

 

Projekta nosaukums:

STACIONĀRĀS UN AMBULATORĀS VESELĪBAS APRŪPES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”, UZLABOJOT KVALITATĪVU VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU

Nr. 9.3.2.0/18/I/014

Maija sākumā parakstīti līgumi par vairāku jaunu medicīnisko tehnoloģiju un aprīkojuma piegādi ERAF projekta “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību”  īstenošanas ietvaros.

Īstenotā aktivitāte:

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Balvu slimnīcas Radioloģijas nodaļā tiks uzstādīta jauna un mūsdienīga ultrasonogrāfijas un  rentgena iekārta. Jaunās iekārtas nodrošinās daudz kvalitatīvāku diagnostisko izmeklējumu veikšanu, kas ir būtiska pacientu veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanā.

Balvu slimnīcas telpās tiks izveidota otolaringologa darba vieta – veicot pilnu darba vietas aprīkojuma uzstādīšanu, kā arī iekārtots endoskopisko izmeklējumu kabinets ar jaunu videoendoskopijas iekārtu, endoskopu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtu un endoskopu žāvēšanas skapi.

 Projekta aktivitātes izmaksas:

Jauno medicīnisko tehnoloģiju un aprīkojuma iegāde izmaksājusi 387393.60 EUR, t.sk. ERAF finansējums 329284.56 EUR, Valsts finansējums 34865.42 EUR un Slimnīcu apvienības līdzfinansējums 23243.62 EUR.

 

_______________________________________________________________________________

https://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

 

Projekta nosaukums:

STACIONĀRĀS UN AMBULATORĀS VESELĪBAS APRŪPES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”, UZLABOJOT KVALITATĪVU VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU

Nr. 9.3.2.0/18/I/014

28.februārī SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” jaunais ķirurģijas nodaļas vadītājs, ķirurgs Andis Plīkšs atklās Balvu slimnīcā otru operāciju zāli.

Īstenotā aktivitāte:

Operāciju bloks būs pilnībā funkcionējošs, kopā divas operāciju zāles no kurām viena tiek profilēta neatliekamās ķirurģiskās palīdzības sniegšanai un otra plānveida operācijām, nodrošinot augstu pacientu drošības standartu ievērošanu. Jaunā operāciju zāle, aprīkota ar jaunām un modernām iekārtām anesteziologiem un anestēzistēm, mūsdienīgu operāciju galdu un multifunkcionālu lampu, kā arī laparoskopu un elektrokoagulatoru. Operāciju zāles aprīkojuma iegāde veikta projekta “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību” (projekta numurs 9.3.2.0/18/I/014) ietvaros. 2018.gada 20.decembrī SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir parakstījusi līgumu par ERAF finansējuma piešķiršanu.

Projekta aktivitātes izmaksas:

Operāciju zāles aprīkojuma iegāde izmaksājusi 167820,95EUR, ts.k ERAF finansējums 142647.81 EUR, Valsts finansējums 15103.89 EUR un slimnīcu apvienības līdzfinansējums 10069.25 EUR.

 

_______________________________________________________________________________

https://www.esfondi.lv/upload/00-logo/logo_2014_2020/LV_ID_EU_logo_ansamblis/LV/RGB/LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.png

 

Projekta nosaukums:

STACIONĀRĀS UN AMBULATORĀS VESELĪBAS APRŪPES INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”, UZLABOJOT KVALITATĪVU VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBU

Projekta numurs:                                                 9.3.2.0/18/I/014

 

2018.gada 20.decembrī SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir parakstījusi līgumu par ERAF finansējuma piešķiršanu Balvu un Gulbenes slimnīcu attīstības projektam 1 394 049 EUR apmērā, kas palīdzēs pilnveidot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību reģiona iedzīvotājiem.

Projekta mērķis:

Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” slimnīcas apkalpes teritorijas iedzīvotājiem, nodrošinot Balvu un Gulbenes slimnīcas kā daudzprofilu neatliekamās medicīniskās palīdzības veselības aprūpes iestādes infrastruktūras sakārtošanu, racionālu veselības aprūpes resursu izvietojumu, vides pieejamību, prioritārajās veselības aprūpes jomās-sirds-asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda).

Projekta īstenošana ļaus uzlabot iedzīvotāju veselības aprūpi onkoloģijā, sirds-asinsvadu slimību, kā arī mātes un bērna veselības aprūpes jomā.

Projekta plānotās aktivitātes:

Projekta finansējumu plānots ieguldīt vairāku jaunu iekārtu iegādei Balvu un Gulbenes slimnīcās, nomainot morāli novecojušas medicīniskās tehnoloģijas pret jaunām, veikt liftu nomaiņu un ieejas mezglu uzlabošanu Balvu slimnīcā. Paredzēts nomainīt intensīvās terapijas nodaļas aprīkojumu un iekārtas, aprīkot otru operāciju zāli, iekārtot endoskopiju kabinetu, izveidot otolaringologa darba vietu, nomainīt pacientu gultas un skapīšus un iepirkt jaunas mūsdienīgas tehnoloģijas – rentgena un ultrasonogrāfa aparātus un citas iekārtas.

Projekta sadarbības partneris – SIA “Rēzeknes slimnīca”, īstenojot šo projektu, ir paredzējusi veikt ieguldījumus jaunu medicīnisko tehnoloģiju iegādē, veicot rentgendiagnostikas iekārtas nomaiņu.

Projekta kopējās izmaksas – 1 394 049 EUR, t.sk.:

 • Attiecināmās izmaksas-1 394 049 EUR (SIA „Balvu un Gulbenes slimnīca” 1 188 865 EUR, SIA „Rēzeknes slimnīca” 205 184 EUR), t.sk.:
 • ERAF (85%)-1 184 941.65 EUR;
 • valsts budžets (9%)-125 464.41 EUR;
 • privātais finansējums (6%)-83 642.94 EUR,

t.sk. SIA „Balvu un Gulbenes slimnīca” 71 331.90 EUR, SIA „Rēzeknes slimnīca” 12 311.04 EUR.

Projekta īstenošanas termiņi:

Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2020.gada beigām.