GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Pacientu ievērībai

Pacienta līdzmaksājums

Pacienta līdzmaksājums ir maksājums, kuru pacients veic, saņemot valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Lielākā pakalpojuma izmaksu daļa tiek segta no valsts budžeta līdzekļiem.

  • Lai saņemtu valsts apmaksātu ārsta speciālista konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu, maksājot tikai pacienta iemaksu, nepieciešams ģimenes ārsta vai cita ārsta speciālista nosūtījums.
  • Pie ārstiem, kuri nav līgumattiecībās ar valsti – pacients maksā atbilstoši ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu cenrādim.
  • Pacienta iemaksu kopējā summa vienā kalendārā gada laikā nevar pārsniegt 570,00 eiro.
  • Līdzmaksājumu neiekasē no pacienta iemaksām atbrīvotajām kategorijām.
  • Saņemot valsts apmaksātu ārstēšanu, neviens maksājums, izņemot pacienta iemaksu un līdzmaksājumu, nevar būt obligāts.
  • Veicot maksājumus, pieprasiet maksājumu apliecinošu dokumentu (kases čeku vai stingrās uzskaites kvīti)! Ārstniecības pakalpojumi gada beigās jādeklarē Valsts ieņēmumu dienestā!

Laboratoriskie izmeklējumi

  • Par valsts apmaksātajiem laboratoriskajiem izmeklējumiem pacienta iemaksa nav jāmaksā. Taču Nacionālais veselības dienests neapmaksā asins paraugu ņemšanu ambulatoriem pacientiem, izņemot bērnus un grūtnieces. Atsevišķus laboratorijas izmeklējumus apmaksā tikai tad, ja ir speciālista nosūtījums.
  • Valsts apmaksātus ambulatoros laboratoriskos izmeklējumus pacients var saņemt ar ģimenes ārsta vai ārsta-speciālista nosūtījumu. Lēmumu par nosūtījuma izsniegšanu pieņem ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli un ņemot vērā nosūtījuma izrakstīšanas nosacījumus.
  • Nosūtījumu valsts apmaksātu laboratorisko izmeklējumu veikšanai ir tiesīgi izrakstīt ārsti, kuriem ir noslēgts līgums ar valsti par valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu.

NO PACIENTU IEMAKSĀM ATBRĪVOTĀS PERSONU GRUPAS

1) bērni vecumā līdz 18 gadiem;

2) grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 70 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;

3) politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;

4) personas, kuras slimo ar tuberkulozi, un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;

5) psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;

6) personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;

7) personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus Ministru kabineta noteikto infekcijas slimību gadījumos;

8) personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde;

9) personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;

10) personas, kurām ģimenes ārsts veic vispārējo veselības pārbaudi un imūnprofilaksi atbilstoši vakcinācijas kalendāram, kā arī veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus valsts organizētā vēža skrīninga ietvaros;

11) personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;

12) personas, kuras saņem ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;

13) orgānu donori;

14) personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo aprūpi stacionārajā ārstniecības iestādē Ministru kabineta noteiktajā apjomā, kā arī paliatīvo aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;

15) personas, kurām ir noteikta I grupas invaliditāte;

16) personas, kurām ir noteikta II grupas invaliditāte;

17) trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

18) Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki;

19) patvēruma meklētāji.