GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Profesionāļiem

Medicīnas studentiem un rezidentiem

 

 

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” aicina pievienoties savam kolektīvam jaunos un topošos rezidentus, garantējot pēcrezidentūras darba iespējas stacionārā un ambulatorajā darbā!

 

Esam III līmeņa slimnīca, kura sniedz diennakts neatliekamo palīdzību piecās pamatspecialitātēs:​

  • internā medicīna
  • pediatrija
  • ķirurģija
  • ginekoloģija – dzemdniecība
  • anestezioloģija – reanimatoloģija.

 

Ar ES fondu līdzekļiem un pašu finansējumu ik gadu ieguldām slimnīcu modernizācijā, iegādājoties jaunas iekārtas un tehnoloģijas. Ieklausāmies savos speciālistos, sniedzot atbalstu viņu attīstības vīzijām.

Profesionāls un draudzīgs kolektīva atbalsts.

 

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” stipendiju mērķis ir sekmēt medicīnā studējošo jauno speciālistu piesaistīšanu darbam slimnīcā, tādejādi nodrošinot slimnīcu ar augsti kvalificētiem speciālistiem.
Der zināt, ka slimnīcu apvienība atbalstāmās specialitātes studentam/rezidentam piešķir stipendiju (līdz valstī noteiktās minimālās algas apmēram) neatkarīgi no tā, vai students saņem vai nesaņem valsts piešķirto stipendiju, kā arī rezidents – ir valsts apmaksātā vai maksas rezidentūrā.
Tu nevari neko nokavēt! Pieteikšanās stipendijai nav terminēta, var pieteikties visa gada garumā.
Izvērtējot pieteikumus, prioritāri stipendija tiek piešķirta:
1. Gulbenes un Balvu novadu vidusskolu absolvējušiem studentiem/rezidentiem;
2. Smiltenes, Madonas un Alūksnes novadu vidusskolu absolvējušiem studentiem/rezidentiem;
3. citu novadu vidusskolu absolvējušiem studentiem/rezidentiem.
Nenoliedzami slimnīcu apvienības darbība ir vērsta uz ieguldījumiem personāla, jauno speciālistu piesaistē un infrastruktūras attīstībā.
Piedāvājam studiju prakses vietas, voluntēšanas iespējas, rezidentiem dežūras savas specialitātes ietvaros sertificēta ārsta tiešā vadībā vai uzraudzībā (atbilstoši rezidentūras gadam), slēgt darba līgumu kā ārstam – stažierim un rezidentūras laikā iesaistīties savas specialitātes profila attīstībā, sniedzot nozares attīstības redzējumu, rezultātā kļūstot par profesionāli reģionā.
Pievienojies mūsu komandai vai pārrunā atbalsta iespējas studiju/rezidentūras laikā! Ja esi motivēts darbam reģionā un gatavs jauniem izaicinājumiem un izaugsmes iespējām!
Kontaktpersona: valdes locekle Marika Jermaševiča, m.t. 28608405, e-pasts marika.jermasevica@slimnicuapvieniba.lv.