GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Par mums

Iepirkumi

Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda projekts Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/039 
“SIA”Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” veselības aprūpes infrastruktūras attīstība un uzlabošana” 
Lifta piebūves ar ieejas mezglu izbūve SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, ID Nr. BGSA/2024/02-AF
Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
Kontaktpersona: Projekta finanšu un iepirkumu vadītāja Gunita Vasiļjeva, tālr.: 26599252

Balvu poliklīnikas jumta seguma nomaiņa SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, ID Nr. BGSA/2024/01-AF

Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
Kontaktpersona: Projekta finanšu un iepirkumu vadītāja Gunita Vasiļjeva, tālr.: 26599252

 

Projekta numurs: 9.3.2.0/21/A/011

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ģimenes ārsta praksē

 

ID Nr.BGSA/2022/01-ERAF 

Kontaktpersona: Projekta finanšu un iepirkumu vadītāja Gunita Vasiļjeva, tālr.: 26599252

ES struktūrfondu projekts Nr.9.3.2.0/18/I/014  “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību”.

BGSA/2018/02 “Tehnoloģiju piegāde SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” operāciju zālei Balvos”
Kontaktpersona: Projekta finanšu un iepirkumu vadītāja Gunita Vasiļjeva, tālr.: 26599252

Grozījumi 22.08.2018 Aklāta konkursa ID BGSA/2018/02 nolikumā.

Paziņojums par lēmumu
Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

 

ID Nr.BGSA/2018/03 Tehnoloģiju piegāde SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” intensīvās terapijas nodaļai un uzņemšanas nodaļai Balvos, pacientu funkcionālo gultu un skapīšu piegāde SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

 

Grozījumi 28.09.2018 Aklāta konkursa ID BGSA/2018/03 nolikumā.

Aklāta konkursa ID BGSA/2018/03 piedāvājumu atvēršanas protokols

Paziņojums par lēmumu
Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

 

ID Nr.BGSA/2018/04 Liftu nomaiņa Balvos SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
Atklāta konkursa ID BGSA/2018/04 piedāvājumu atvēršanas protokols
Paziņojums par lēmumu
ID Nr.BGSA/2019/01 Liftu nomaiņa Balvos SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

Atklāta konkursa ID BGSA/2019/01 piedāvājumu atvēršanas protokols

Paziņojums par lēmumu

ID Nr.BGSA/2019/02 Tehnoloģiju piegāde un uzstādīšana LOR darba vietai, endoskopiju kabinetam, rentgendiagnostikas nodaļai Balvos SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvieniba”

 

 

 

Atklāta konkursa ID BGSA/2019/02 piedāvājumu atvēršanas protokols

Paziņojums par lēmumu
Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

 

 

ID Nr.BGSA/2019/03 Tehnoloģiju un aprīkojuma piegāde LOR darba vietai Balvos SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

Cenu aptaujas nolikums – instrukcija Pretendentiem PDF
1.pielikums Pieteikums cenu aptaujai DOC
2.pielikums Tehniskā specifikācija XLS
3.pielikums Finanšu piedāvājums DOC
4.pielikums Līguma projekts DOC

Paziņojums par lēmumu

 

ID Nr.BGSA/2019/04 Liftu nomaiņa Balvos SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
Iepirkuma nolikums PDF
Iepirkuma nolikums DOC
2pielikums Tehniskā specifikācija PDF
2pielikums Tehniskā specifikācija XLS
2.1pielikums Kalendārais grafiks PDF
2.1pielikums Kalendārais grafiks XLS

Atvēršanas protokols PDF

Paziņojums par lēmumu
Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

ID Nr.BGSA 2019/05 Tehnoloģiju un aprīkojuma piegāde Intensīvās terapijas nodaļai un oftalmologa kabinetam Balvos SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”

Atklāta konkursa ID BGSA/2019/05 piedāvājumu atvēršanas protokols
Paziņojums par lēmumu
Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
ID Nr.BGSA/2019/06 Tehnoloģiju un aprīkojuma piegāde operāciju zālei, intensīvās terapijas nodaļai, uzņemšanas nodaļai, ķirurga kabinetam Balvos un fiizioterapeita kabinetam Gulbenē SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
Atklāta konkursa ID BGSA/2019/06 piedāvājumu atvēršanas protokols
Paziņojums par lēmumu
Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
ID Nr.BGSA/2019/07 Rentgena iekārtas un ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana Gulbenē SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
Atklāta konkursa ID BGSA/2019/07 piedāvājumu atvēršanas protokols
Paziņojums par lēmumu
Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
ID Nr.BGSA/2020/02 Rehabilitācijas iekārtu piegāde fizioterapeita kabinetam Gulbenē SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”
Paziņojums par lēmumu
Lēmums par iepirkumu PDF