GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Pakalpojumi

Citi pakalpojumi Gulbenē

Asins kabineta funkcijas Gulbenes slimnīcai

nodrošina Balvu slimnīcas asins kabinets.

Asins kabineta galvenais uzdevums ir nodrošināt Balvu un Gulbenes slimnīcu ar nepieciešamajiem asins komponentiem un preparātiem. Asins kabinets veic asins komponentu saņemšanu un uzglabāšanu, prasībām atbilstošu asins komponentu izsniegšanu pārliešanai pacientiem Balvu un Gulbenes slimnīcas nodaļās.