GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Par mums

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA”,

Ārstniecības iestādes kods: 500200052, Juridiskā adrese Vidzemes iela 2, Balvi, LV-4501

SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir birojs@slimnicuapvieniba.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA „BALVU UN GULBENES SLIMNĪCU APVIENĪBA” faktiskajā adresē
Upes iela 1, Gulbene, LV-4401  var uzdot jautājumu par savu personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācja – info@datuspecialisti.lv.