GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Par mums

Par mums

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ir izveidota 2010.gadā, apvienojot Balvu un Gulbenes slimnīcas. Tā sniedz stacionāros, ambulatoros un primāros veselības aprūpes pakalpojumus Balvu, Gulbenes, Viļakas, Rugāju, Baltinavas un apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Papildus Alūksnes un Madonas novada iedzīvotājiem tiek sniegta dzemdību un infekciju slimību ārstēšanas palīdzība.

Pamatdarbība ir cilvēku veselības aizsardzība – sniedz valsts garantētās medicīniskās palīdzības apjomā ietilpstošos primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus, kurus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem apmaksā LR Nacionālais veselības dienests un daļēju samaksu veic arī pakalpojuma saņēmēji – pacienti.

SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” 2011.gadā veica vērienīgu optimizāciju, sadalot ārstniecības pakalpojumu sniegšanas vietas Balvu slimnīcā un Gulbenes slimnīcā, lai medicīniskie pakalpojumi nedublētos (izņemot ambulatoros pakalpojumus, kuri jānodrošina pēc iespējas tuvāk dzīves vietai).

SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” sastāvā ir sekojošas medicīnas struktūrvienības ar iekšējām papildus vienībām:

Balvu slimnīca ( Balvi, Vidzemes iela 2) – Intensīvas terapijas nodaļa, Operāciju bloks, Terapijas nodaļa ar neiroloģijas un hronisko pacientu aprūpes gultām, Ķirurģijas nodaļa ar traumatoloģijas gultām, Ginekoloģijas un dzemdību nodaļa, Bērnu nodaļa, Uzņemšanas nodaļa, Covid-19 nodaļa un Radioloģijas nodaļa.

Balvu poliklīnika (Balvi, Krasta iela 1) – Ambulatorā nodaļa ( t.sk. ārstu speciālistu pieņemšanas, fizikālā medicīna, fizioterapija, funkcionālā diagnostika).

Gulbenes slimnīca (Gulbene, Upes iela 1) – Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts, Aprūpes nodaļa, Hronisko pacientu aprūpes gultas, Dienas stacionārs, Ambulatorā nodaļa ( t.sk. ārstu speciālistu pieņemšanas, fizioterapija, funkcionālā diagnostika,  Radioloģija), Ģimenes ārsta prakse.

Sniedzot primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus t.sk., nodrošinot diagnostikas (USG, RTG, CT ) pieejamību diennakts režīmā arī brīvdienās un svētkos, Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība ir reģionālais centrs Balvu un Gulbenes veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas teritoriju iedzīvotājiem.

Šobrīd slimnīcas valde darbojas 4 cilvēku sastāvā. Slimnīcas īpašnieki ir Gulbenes un Balvu novada pašvaldības un SIA “Medicīnas sabiedrību vadība”.

2010.-2013.gadā gadā, realizējot ERAF projektu „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti”, tika veikta Balvu un Gulbenes slimnīcu renovācija un iegādātas medicīniskās tehnoloģijas.

2018.gada 20.decembrī SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir parakstījusi līgumu par ERAF finansējuma piešķiršanu Balvu un Gulbenes slimnīcu attīstības projektam “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.  

Realizējot projektu, plānots veikt ieguldījumus infrastruktūrā, t.sk. medicīnas tehnoloģiju iegādē,  kas saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības  un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem ar sirds-asinsvadu, onkoloģiskajām,  kā arī mātes un bērna veselības aprūpes jomā. Projekta ietvaros paredzēts nomainīt medicīnas iekārtas, kuras ir nolietojušās un neatbilst mūsdienīgas diagnostikas prasībām, iekārtot otru operāciju zāli, lai slimnīca varētu nodrošināt sanitāri epidemioloģisko pacientu drošību, kā arī nomainīt 2 liftus un uzlabot ieejas mezglus.

Projekta īstenošana tika pabeigta līdz 2020.gada beigām.

Piešķirtais finansējums ļāva mums pilnveidot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību reģiona iedzīvotājiem. Šo projektu īstenojām kopā ar mūsu sadarbības partneri – SIA “Rēzeknes slimnīca”.