GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Par mums

Vēsture

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” ir izveidota 2010.gadā, apvienojot Balvu un Gulbenes slimnīcas. Tā sniedz stacionāros, ambulatoros un primāros veselības aprūpes pakalpojumus Balvu, Gulbenes un apkārtējo novadu iedzīvotājiem. Papildus Alūksnes un Madonas novada iedzīvotājiem tiek sniegta dzemdību un infekciju slimību ārstēšanas palīdzība.

Pamatdarbība ir cilvēku veselības aizsardzība – sniedz valsts garantētās medicīniskās palīdzības apjomā ietilpstošos primārās un sekundārās veselības aprūpes pakalpojumus, kurus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem apmaksā LR Nacionālais veselības dienests un daļēju samaksu veic arī pakalpojuma saņēmēji – pacienti.

SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” 2011.gadā veica vērienīgu optimizāciju, sadalot ārstniecības pakalpojumu sniegšanas vietas Balvu slimnīcā un Gulbenes slimnīcā, lai medicīniskie pakalpojumi nedublētos (izņemot ambulatoros pakalpojumus, kuri jānodrošina pēc iespējas tuvāk dzīves vietai).

Šobrīd slimnīcas valde darbojas 4 cilvēku sastāvā. Slimnīcas īpašnieki ir Gulbenes un Balvu novada pašvaldības un SIA “Medicīnas sabiedrību vadība”.

2010.-2013.gadā gadā realizējot ERAF projektu „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti”, tika veikta Balvu un Gulbenes slimnīcu renovācija un iegādātas medicīniskās tehnoloģijas.

2018.gada 20.decembrī SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir parakstījusi līgumu par ERAF finansējuma piešķiršanu Balvu un Gulbenes slimnīcu attīstības projektam “Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.  

Realizējot projektu, plānots veikt ieguldījumus infrastruktūrā, t.sk. medicīnas tehnoloģiju iegādē,  kas saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības  un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu pacientiem ar sirds-asinsvadu, onkoloģiskajām,  kā arī mātes un bērna veselības aprūpes jomā. Projekta ietvaros paredzēts nomainīt medicīnas iekārtas, kuras ir nolietojušās un neatbilst mūsdienīgas diagnostikas prasībām, iekārtot otru operāciju zāli, lai slimnīca varētu nodrošināt sanitāri epidemioloģisko pacientu drošību, kā arī nomainīt 2 liftus un uzlabot ieejas mezglus.

Projekta īstenošanu plānots pabeigt līdz 2020.gada beigām.