GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Pakalpojumi

Citi pakalpojumi Balvos

Asins kabinets Balvos,

slimnīcas ēkā, 2.stāvs,

Asins kabineta ārsts: Sarmīte Andrukele

Asins kabineta māsa: Vanda Supe

Asins kabineta galvenais uzdevums ir nodrošināt Balvu un Gulbenes slimnīcu ar nepieciešamajiem asins komponentiem un preparātiem. Asins kabinets veic asins komponentu saņemšanu un uzglabāšanu, prasībām atbilstošu asins komponentu izsniegšanu pārliešanai pacientiem Balvu un Gulbenes slimnīcas nodaļās.