GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Aktualitātes

  Turpinot tradīciju, Pateicības dienā, 24. augustā, sumināsim Balvos dzimušos, kopā sanākot salidojumā “Esmu dzimis Balvos”. Gaidīsim pieteikumus līdz 30.jūlijam……