GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Pakalpojumi

Pārējie (ar PVN apliekamie) pakalpojumi

DOKUMENTU KOPĒŠANA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena (€)
3001 Kopēšana - A4 vienpusēja (1 lapa) 0.25
3020 Kopēšana - A4 divpusēja (1 lapa) 0.45
3021 Kopēšana - A3 vienpusēja (1 lapa) 0.30
3022 Kopēšana - A3 divpusēja (1 lapa) 0.50
3023 Dokumentu nosūtīšana pa faksu (katra lapa) 1.25

TRANSPORTA PAKALPOJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena (€)
3002 Pacientu pārvešana ar medicīnisko speciālo transportu ārpus pilsētas (km tiek skaitīti abos virzienos) EUR/km 1.10
3009 Pacientu pārvešana ar medicīnisko speciālo transportu pilsētas robežās, 1 reiss 11.00
3011 Par pacientu nešanu (par katru nesēju) (1 reiss) 2.00
3012 Speciālā medicīniskā transporta un ārstniecības personas dežūra masu pasākumos (EUR / h) 85.00
3013 Pacientu pārvešana ar apvienības transportu (abos virzienos) (EUR / km) 0.80

VEĻAS MAZGĀTUVES PAKALPOJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena (€)
3007 Taisnās un fasona veļas mazgāšana un gludināšana (1 kg) 2.00
3014 Galdautu, salvešu, aizkaru mazgāšana, balināšana un gludināšana (1 kg) 2.20
3015 Segu (vilnas) mazgāšana un gludināšana (1 kg) 5.00
3032 Galdautu, salvešu, aizkaru mazgāšana, balināšana un gludināšana (1 kg) 1.20

MORGA PAKALPOJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena (€)
3003 Nelaiķa uzglabāšana sākot ar pirmo dienu (SIA Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības stacionārā mirušiem - no otrās diennakts) 10.00
3030 Nelaiķa mazgāšana, higiēniskā apstrāde, apģērbšana un iezārkošna 40.00
3031 Sekcija mājās mirušajiem, kas nebija reģistrēti pie ģimenes ārsta 70.00

ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena (€)
2604 Personāla ēdināšana (pusdienas - otrais ēdiens, kompots maize) (1 porcija) 1.90
3035 Personāla ēdināšana (pusdienas - zupa, kompots maize) (1 porcija) 1.05
3036 Ēdināšana (brokastis) (1 porcija) 1.40
3005 Ēdināšana (pusdienas) (1 porcija) 3.25
2605 Ēdināšana (brokastis, pusdienas, vakariņas) (1 diena) 6.05

APRŪPES INVENTĀRA NOMA

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena (€)
3004 Staigājamais rāmis (1 mēnesis) 4.00
3024 Invalīdu ratiņi (1 mēnesis) 8.00
3025 Kruķi (1 mēnesis) 3.00
3026 Gultas slimniekiem (1 mēnesis) 10.00
3027 Aprūpes inventāra noma saskaņā ar inventāra nomas līgumu
3008 Telpu noma saskaņā ar inventāra nomas līgumu

ARHĪVA PAKALPOJUMI

Kods Pakalpojuma nosaukums Cena (€)
3000 Izziņu sagatavošana un izsniegšana par dzimšanas laiku 10.00
3016 Izziņu izniegšana no kabinetiem (katra) 5.00
3017 Arhīva izziņas par darba stāžu un izpeļņu 10.00
3018 Izziņas sagatavošana un izsniegšana par veselības stāvokli pēc pacienta rakstiska pieprasījuma 15.00