GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Pacientu ievērībai

Iestāšanās kārtība stacionārā

Saņemt medicīnisko palīdzību stacionārā pacients var:

 • plānveidā – ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu;
 • neatliekami – ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādi; – ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu;
 • pēc savas iniciatīvas.

Plānveidā – ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu.

Lai pacients saņemtu stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu, ģimenes ārsts vai speciālists:

 • ja nepieciešama diennakts ārstniecības personas uzraudzība, nosūta pacientu uz slimnīcu, pievienojot izrakstu ar izmeklēšanas rezultātiem, kas pamato konkrēto nosūtīšanas mērķi un pacienta veselības stāvokli;
 • izvērtē pakalpojuma saņemšanas steidzamību;
 • vienojas ar pacientu un ārstniecības iestādi par pacienta stacionēšanas nepieciešamību un pacienta stacionēšanas laiku un izdara par to atzīmi nosūtījumā.

Nosūtot uz Dienas stacionāru, ģimenes ārsts vai speciālists vienojas ar pacientu un ārstniecības iestādi par veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laiku un izdara nosūtījumā atzīmi par to.

Pacientu nosūta uz Dienas stacionāru valsts apmaksāto ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai šādos gadījumos:

 • pacientam nepieciešami sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumi un atbilstoši viņa veselības stāvoklim nepieciešams lietot ārstniecības līdzekļus, kuru saņemšanas laikā nepieciešama ārsta uzraudzība;
 • pacientam nepieciešama sarežģīta diagnostiska izmeklēšana, kuras ilgums pārsniedz trīs stundas;
 • pacientam pirms diagnostiskās izmeklēšanas nepieciešama speciāla iepriekšēja sagatavošana, kuru veic ārstniecības personas;
 • ķirurģisko operāciju veikšanai.

Lai pacients saņemtu kāda speciālista konsultāciju vai izmeklējumu, ģimenes ārsts vai speciālists:

 • kopīgi ar pacientu izvēlas konsultācijas vai diagnostiskā izmeklējuma vietu, izvērtējot pakalpojuma saņemšanas steidzamību;
 • informē pacientu par nepieciešamību pieteikties uz konsultāciju vai diagnostisko izmeklējumu.

Neatliekami – ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādi. 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde nogādā pacientu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai tuvākajā attiecīgā profila slimnīcā.

Neatliekami – ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu.

Ja ģimenes ārsts vai speciālists uzskata, ka pacientam nepieciešams saņemt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu neatliekamā kārtā, viņš var sniegt personai nosūtījumu, nevienojoties ar slimnīcu par stacionēšanas laiku. Šādā gadījumā slimnīcas uzņemšanas nodaļā veiks nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus un atkārtoti izvērtēs medicīniskās indikācijas stacionēšanai.

Pēc savas iniciatīvas.

Pacients saņemt medicīnisko palīdzību slimnīcas stacionārā var pēc savas iniciatīvas vēršoties slimnīcas uzņemšanas nodaļā . Uzņemšanas nodaļā vai steidzamās medicīniskās palīdzības punktā veiks nepieciešamos diagnostiskos izmeklējumus, izvērtēs medicīniskās indikācijas un pieņems lēmumu par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas kārtību.

Pacients bez ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījuma var saņemt medicīniskos maksas pakalpojumus, ko apmaksā pats vai apdrošināšanas sabiedrība. Apdrošināšanas sabiedrību sarakstu, ar kurām slimnīcai ir noslēgts līgums, skatīt šeit.

Stājoties stacionārā ārstniecības pakalpojumu saņemšanai ir jāzvana uz:

 • Balvos, uzņemšanas nodaļa: (+371) 64507126, vai arī uz konkrētas nodaļas telefonu.
 • Gulbenē, dienas stacionāru un aprūpes nodaļu: (+371) 64473151

Ierodoties uzņemšanas nodaļā vai steidzamās medicīniskās palīdzības punktā, līdzi jābūt ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumam, pasei un, ja ir, veselības apdrošināšanas polisei un sociālo grupu apliecinošiem dokumentiem, piemēram, trūcīgas personas statusa apliecināšanas izziņa.

Ja pacientam nav ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījuma, viņš neatrodas dzīvībai un veselībai bīstamā stāvoklī ,viņš var saņemt maksas pakalpojumus atbilstoši izstrādātajam Maksas pakalpojumu cenrādim.