GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Par mums

Labie vārdi

Paldies rentgena dakterītei

Paldies rentgena dakterītei, kura 13.09. 2022, pieņēma pacientu pirms darba laika sākuma.

– Cieņā, pacients.

Paldies

Māsiņai Līgai Baranovai par mīļo apkalpi.

6.palātas paciente

Mīļš paldies

Reģistratūras kases darbiniekam Sarmītei, kura vienmēr izpalīdz, nokārto, atzvana, atgādina, ir jauka komunicējoties un atbildīga!

Edīte

Paldies!

Vēlu visai intensīvās terapijas komandai visstiprāko veselību un izturību, lai jaunais gads nāk bez slimībām.

Šeit strādā visforšākās dakterītes, māsiņas un personāls.

Visiem stipru veselību no sirds vēl Artūrs!

 

Liels, liels paldies

Dakterītei Sarmītei Pužulei un visām māsiņām un sanitārītēm par manu izveseļošanos.

Stipru, stipru Jums visiem veselību un izturību.

Anna Bonka

Vismīļākie pateicības vārdi par palīdzību grūtā brīdī

Balvu terapijas nodaļas darbiniekiem cien.dr.Locānei, cien. māsu virsmāsai Tatjanai Aleksejevai un viņas jaukajām māsiņām, māsu palīgiem.

Paldies par jauko aprūpi un garšīgajām maltītēm pavārēm.

Uzņemšanas nodaļas komandai ar dakteri Aleksejevu priekšgalā.

Ģertrūde Stāmere

Paldies

Bērnu nodaļas terapijas dakterim un personālam par jauku uzņemšanu, laipno attieksmi.

Ludmila Korneta

Milzīgs paldies

Uzņemšanas nodaļas, terapijas nodaļas visiem dakteriem, visām māsiņām, visam slimnīcas personālam par iejūtību.

L.Krima

Paldies!

Ķirurģijas nodaļas māsiņām un dakterim Zabrodinam.

S.Mežale

Paldies

Bērnu nodaļas personālam par uzmanību un jauku attieksmi.

Medmāsiņai Tatjanai par sirsnīgumu un bērna uzmundrinājumu.

Artūrs Briedis

Lai Jums visiem veiksme un veselība!

Vismīļākie pateicības vārdi

Par palīdzību grūtā brīdī – Balvu terapijas nodaļas darbiniekiem, cien. dr.Locānei, māsai Tatjanai Aleksejevai, pārējām māsiņām, māsu palīgiem. Paldies par jauko aprūpi un garšīgajām maltītēm pavārēm.

Uzņemšanas nodaļas komandai ar dr.Aleksejevu priekšgalā.

Ģertrūde Stāmere

Milzīgi milzīgs paldies

Dr.L.Lobačevam par ieguldīto darbu.

Modris

Mīļš paldies

Dakterei Sintijai Locānei par rūpīgu ārstēšanu.

Janīna, 15.palāta

Paldies ķirurģijas nodaļai

Māsiņām, sanitārēm un dakterim Zabrodinam.

S.Mežale

Visdziļākā pateicība

Terapijas nodaļas kolektīvam, vecākajai māsai Aijai Dillei, dr.Sarmītei Pužulei, dr.Sarmītei Andrukelei, intensīvās terapijas māsiņai Vandai Supei, sanitārei Vijai Pērkonei par sniegto aprūpi, ārstēšanu, par sapratni un cilvēcisko attieksmi pret pacientu.

Pētera Kaļvas tuvinieki

Sirsnīgs paldies

Inārai Kaņepei par rūpīgi veiktām fizioterapijas procedūrām.

Patiesā cieņā, Emerita Brenčeva

Paldies!

Bērnu nodaļas dakterītēm un māsiņām, personālam par jauko uzņemšanu un laipno attieksmi.

Mazais pacients Alekss

Liels paldies

Dakteram Jānim Vancānam par sapratni un profesionalitāti, fizioterapijas māsiņai Inārai par cilvēcisku attieksmi, kasierītei par laipnību un smaidu.

Novēlu viņiem veselību un darba sparu!

Rita

Liels, liels “Paldies”

Dakterītei Sarmītei Pužulei un visām māsiņām un sanitārītēm par manu izveseļošanos.

Stipru, stipru jums visiem veselību un izturību!

Anna Bonka

Sirsnīgs Paldies kasierītei Sarmītei!

Par burvīgo smaidu un pozitīvo noskaņojumu!

Ginta

Mīļš paldies!

Dakterei Sintijai Locānei par rūpīgu ārstēšanu!

Janīna

Liela pateicība!

Liela pateicība Balvu slimnīcas A. Tjunīša prakses endoskopijas nodaļas darbiniekiem, Mārītei Circenei, Baibai Zelčai par iejūtību, labestīgi cilvēcisku attieksmi un dakterim A. Tjunītim par profesionalitāti. Lai veiksme, labestība, sirsnība, cilvēcība iet roku rokā ar profesionalitāti.

Paldies Jums!

Ligita Ļaļina

Mīļš paldies!

Mīļš paldies visam ķirurģijas nodaļas darbinieku kolektīvam. Patīkamas atmiņas par māsiņas Marinas profesionālo darbību! Lai spēks un veselība Jums, pildot šo atbildīgo darbu!

Līvija Socka

Visam terapijas – neiroloģijas nodaļas kolektīvam

Dakterītēm Dzerkalei un Aleksejevai, laipnajām māsiņām un čaklajām bitītēm sanitārītēm! Liels paldies!

I.Logina no Galgauskas

Sirsnīgs paldies!

Sirsnīga pateicība terapijas nodaļas ārstiem, māsiņām un tehniskajam personālam par iejūtību, labu attieksmi un ārstēšanu!

Liepiņa no Pļaviņām

Paldies terapijas nodaļai

Paldies terapijas nodaļas māsiņām un internistam Dinai Dzerkalei.

Biruta Auziņa

Gulbenē – brīnišķīgi mediķi!

Pēc ārstēšanās infekciju nodaļā Gulbenē, man radās vis labākias iespaids gan par šīs nodaļas mediķu profesionalitāti, gan iejūtību un saskarsmes kultūru. Apliecinu cieņu un izsaku sirsnīgu paldies par manis ārstēšanu! Lai kolektīvam sekmes un iespēja palīdzēt vēl daudziem, kuriem tas ir nepieciešams!

Paldies par godprātību!

80 gadus vecais Staņislavs no Bērzpils pagasta

Paldies ķirurģijas nodaļai

Cilvēka smaidā un sapratnē var uzplaukt brīnums, kas atdzīvina un iepriecina, pārveido un liek iemīlēt dzīvi no jauna, atkal un atkal…. Izsaku sirsnīgu pateicību ķirurgiem V.Sorokinam, A. Baranovskim, A. Buliņai, kā arī apkalpojošajam personālam Balvu slimnīcas ķirurģijas nodaļā par rūpīgo attieksmi manis ārstēšanā. Lai Jums spēks un veselība sagādāt jaukas dienas saviem pacientiem!

Patiesa cieņa un apbrīna Jūsu darbam.

Anna

Paldies Gulbenes slimnīcas personālam

“Lai stipra veselība, izturība,

lai smaids no lūpām nepazūd ne dienu!”

Sirsnīgi pateicos dr.V.Sorokinam, m-māsiņām un sanitārītēm!

Veronika

Paldies Gulbenes slimnīcai!

„Laimīgs ir nevis tas,

kurš spēj saņemt, bet gan tas,

kurš spēj dot citiem.”

Priecājos, ka Gulbenē, mūsu gulbju pilsētiņā, ir tāda nodaļa, kur cilvēkam sniedz palīdzību, kad ir slikta pašsajūta un steidzīgi nepieciešama mediķu palīdzība.

Paldies dakteres A.Bušas vadītajam kolektīvam – medmāsiņām, sanitārēm, kuras ar smaidu un labestību iet pie katra slimnieka, veicot savus darba pienākumus.

Paldies dakterei Dz.Liepiņai par sapratni, iejūtību un profesionalitāti.

Laime ir sirdī, pret sirdi dot,

Sev prieku citu priekā iemantot,

Sajust, ka pasaulē šajā

Esi vajadzīgs!

 

Ar cieņu, Maija Sobočevska

Paldies Gulbenes slimnīcai!

/J.Rainis/

Laba sirds ir reisa sākums,

laba sirds ir visa beigums.

Vairāk cilvēks nespēj dot.

Vismīļākie pateicības vārdi mīļajām dakterītēm un visam sirsnīgajam un atsaucīgajam kolektīvam par ārstēšanu.

V.L.

Paldies Gulbenes slimnīcas personālam

Lai spēks un veselība, tāda pat neizsīkstoša, iejūtība un mīlestība pret saviem pacientiem sirsnīgajam un mīļajam dakterim Beinarovičam un saulītēm, māsiņām, un sanitārītēm, arī turpmāk!

Lai Jums visiem veicas un pietiek spēka Jūsu grūtajā darbā! Paldies!

Ar cieņu, Modra Neiberga