GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Aktualitātes

Šogad darbu turpināsim ar pilnu atdevi un rūpēsimies par pacientu veselību cik vien labi spēsim

February 1, 2022

Vanda Supe, Intensīvās terapijas nodaļas vecākā māsa

Jūsu vērtējums nodaļas darbam?

  • Ļoti ražens, darbīgs gads un kopumā esam gandarīti par paveikto.

Pacienti pagājušogad vērtējami kā ļoti smagi, klāt arī divi Covid-19 pacientu izolatori. Šim nolūkam rudens pusē tika rasts risinājums ar slūžu palīdzību nodalīt telpu un izveidot otru izolatoru.

Tipiskākie gadījumi, kas dod gandarījumu, ir galēji smagu pacientu atgriešana dzīvē, kad pacientu varam izrakstīt no nodaļas un turpmākie procesi ir ar augšupejošu dinamiku. Tādi pērn ir bijuši vairāki gadījumi.

Grūtāk ir, kad pacientiem vairs nevaram palīdzēt. Visi akūtie gadījumi, kad pieliktās pūles un cerības izgaist un pacients aiziet. Kolēģi mēdz teikt, ka Jūs jau pie tā esiet pieraduši. Nevar pie tā pierast. Apzināmies, ka esam nodaļa, kas pacientam ir galējais variants. Tādēļ – prieks, ka esam varējuši palīdzēt, bēdīgāk, ja nevarējām..

Kas ir intensīvās nodaļas pacienti, ar kādām diagnozēm?

  • Pacienti pēc traumām, ar asiņošanu, miokarda infarkta pacienti, kas pēc veiksmīgām trombolīzēm ir pārvesti uz Rīgu. Pēdējā laikā pārsvarā pneimonijas, akūtas nieru mazspējas un arī insulta pacienti. Lielākoties tie ir pacienti pēc 40 gadiem un uz augšu, lai gan jaunāki pacienti mums ir ārstējušies Covid-19 izolatoros. Ir bijuši arī bērniņi (jaundzimušie) līdz pārvešanai uz augstākā līmeņa slimnīcu.

Kas atvieglo darbu?

  • Jaunā aparatūra, ļoti. Ir ātrāka diagnostika un var laicīgāk uzsākt pacientu ārstēšanu. Piemēram, jaunais asinsgāzu analizators, ar kura palīdzību veic troponīnu analīzi, kas ir sirds muskuļa bojājuma noteikšanai infarkta pacientiem un arī Covid-19 pacientiem. To varam veikt uz vietas nodaļā un ārstam uzreiz ir rezultāts, kas paātrina pacienta terapijas uzsākšanu.

Atvieglojums ir portatīvais rentgens, kad nav katru reizi pacients jātransportē uz izmeklējumu radioloģijas nodaļā. Īpaši grūti līdz šim tas bija pie intubētiem pacientiem, tagad arī Covid pacientiem. Atvieglina braucienu, kad nav jākārtojas ar pacienta gultu, perfuzoriem, elpināmo iekārtu, ja vēl sūknis nepieciešams. Ir ievērojams uzlabojums.

Arī videolaringoskops pie grūtākām intubācijām, īpaši pie Covid pacientiem, kad ir limitēts laiks, ātrāk var pieslēgt pie skābekļa.

Kardiostimulatori, kas pie sirds apstāšanās palīdz uzturēt sirdsdarbību. Un tad, stabilizējot pacienta veselības stāvokli, ir iespējams viņu transportēt un veikt pārvešanu.

Taču bez iekārtām svarīgs ir arī ārstu un pārējā personāla sadarbība. Gribētos, lai jaunie speciālisti, īpaši anesteziologi, izvēlētos darbu pie mums, reģionā.

Vai ir vēl kas piebilstams?

Pērn intensīvās terapijas nodaļā esam aprūpējuši vairāk kā 200 pacientus, no kuriem uzturēšanās ilgums nodaļā ir bijis pat vairāk par divām nedēļām, līdz pat mēnesim.

Pilnvērtīgi tiek izmantotas abas dialīzes iekārtas, pagājušā gadā tie bijuši 163 gadījumi, kad veiktas dialīzes un filtrācijas. Arī pirmo reizi veikta aknu filtrācija, veiksmīgi.

Kā komanda esam saņēmuši vairākus profesionālā darba novērtējumus no kolēģiem un speciālistiem augstāka līmeņa slimnīcās un pat ārpus Latvijas.

Šogad darbu turpināsim ar pilnu atdevi un rūpēsimies par pacientu veselību cik vien labi spēsim.