GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Aktualitātes

No sabiedrības gribētos sagaidīt uzskatu maiņu

February 1, 2022

 Sigita Drubiņa, Gulbenes slimnīcas galvenā ārsta p.i., kvalitātes vadības sistēmas speciālista p.i.

Kāds ir Jūsu 2021.gada vērtējums?

  • Būtiskākais – turpinās valstī un pasaulē Covid-19 situācija, turpinās vakcinācijas procesi. Lielie plāni tika aizkavēti, jo bija jāpieslēdzas Covid procesiem.

Vakcinācijas norise ir bijusi apjomīga, jo pagājušais gads ar to sākās. Šobrīd vairs tas neaizņem tik daudz laika, jo ir iestrādāta sistēma, kā notiek pacientu pieraksts, kā tiek pasūtītas vakcīnas, arī personālu vieglāk koordinēt.

Kādi būtiski sasniegumi?

  • Veiksmīgs darbs pie vakcinācijas – gan personālam slimnīcu apvienībā, gan iedzīvotājiem vispār. Par balstvakcīnu arī tiek runāts ar personālu un skaidrota nepieciešamība.

Sekmēts kvalitātes vadības process apvienībā. Uzdevums bija noturēt, lai medicīniskie pakalpojumi būtu pieejami, pacientu plūsmas tiktu sakārtotas un būtu droši atrasties ārstniecības iestādē, jo nav jau tikai Covid pacienti. Droša vide – uzgaidāmajās telpās, kā arī stacionāra palātās. Sekots, lai pacienti ievēro un bez vajadzības neatrodas ārpus palātām.

Saistībā ar Steidzamās medicīniskās palīdzības punkta darbības nodrošināšanu, veiksmīgi esam varējuši nodrošināt ārstu dežūras, lai gan bija vairāki gadījumi ar īslaicīgām prombūtnēm un darba pienākumu pārtraukšanu uz laiku.

Par vērtībām, kas aktualizējamas šogad?

  • Kvalitāte. Lai gan daudz kas ir paveikts, darāmo var atrast.

Motivēt darbiniekus mainīties un strādāt ar jaunajām tehnoloģijām, kas ir liels izaicinājums. Pasaule mainās, kam līdzi mainās arī medicīniskie uzskati par pacientu aprūpi un kvalitāti kā tādu. Jo kvalitātes sistēma kā jēdziens, tāds agrāk nebija.

Ne mazāk svarīgi – izstrādāto procesu iedzīvināšana ikdienas darbā, jo var veidot sistēmas un aktualizēt algoritmus, bet ja darbinieki to neievēro, tad rezultāts nav. Tādēļ jāsakopo spēki uz šo.

Noteikti cieņa vienam pret otru, arī koleģiāli. Un svarīga ir sadarbība.

Ko sagaidiet no sabiedrības?

  • Uzskatu maiņu, ka vietējā reģionālā slimnīca ir sliktāka. Ļoti daudzi speciālisti, īpaši gados jaunie, viņi strādā pie mums un arī izglītojas un ir darba attiecībās ar augstāka līmeņa slimnīcām. Tādēļ atbraucot šeit, uz Balviem vai Gulbeni, speciālists nebūt nezaudē savas prasmes, kuras pielietojis pirms tam dežūrā Rīgas Austrumu klīniskajā slimnīcā vai Rēzeknes slimnīcā. Kā arī reģionā speciālisti nav tie, kurus nepieņem darbam Rīgā, nē, medicīnas sistēma ir saistīta un varam būtu priecīgi, ka speciālists ir piekritis darbam reģionā un rūpēties šeit par pacientu ārstēšanu.

Tāpat arī salīdzinot ar Madonas slimnīcu, kas arī ir trešā līmeņa slimnīca, varam likt vienādības zīmi vai pat atsevišķos profilos augstāku, jo Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībā ir kvalificēti, profesionāli speciālisti, atbilstoša medicīniskā aparatūra un labs pacientu aprūpes līmenis. Iespējama atsevišķu speciālistu, kā, piemēram, traumatologu pieejamība, kas nav mums Balvu un Gulbenes slimnīcās.