GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Aktualitātes

MĀKSLAS KONKURSS “KAS IR MEDIĶIS?” IR NOSLĒDZIES!

May 26, 2022
SIA”Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” no 7. marta līdz 29. aprīlim rīkoja radošo mākslas darbu konkursu “Kas ir mediķis?”. Tajā varēja piedalīties gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie, parādot, kā viņi saskata mediķa profesiju (kas ir ne tikai ārsts, bet arī jaukā medmāsiņa, laipnais radiologa asistents vai kāds no citiem medicīnas speciālistiem).
Slimnīcu apvienības vārdā sakām lielu paldies ikkatram par atsaucību, radošumu un centību piedaloties konkursā.
Tika iesniegti vairāk nekā 100 dažādi zīmējumi, datorgrafikas, video, kurā katrs parādīja savu redzējumu par mediķa profesiju.
Darbus vērtēja gan skatītāji, gan arī žūrijas komisija, kuras sastāvā bija Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības pārstāvji kā arī mākslinieki no Gulbenes un Balvu novada:
Katrs žūrijas komisijas pārstāvis darbiņu vērtēja 30 punktu sistēmā pēc sekojošiem kritērijiem.
-Darba atbilstība konkursa tēmai;
-Autora radošums tēmas atklāsmē;
-Darba noskaņa un mākslinieciskā izpildījuma kvalitāte.
Kopā saskaitot rezultātus, daži no konkursantiem ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, dalot pirmās un otrās vietas.

Kategorijā “Pirmsskola – 5.klase” balvas saņem:
1. vieta Paula Kūriņa(Lejasciema vidusskola) un Nellija Heisele(Gulbenes mākslas skola) (laureātes ieguvušas vienādu punktu skaitu, dalot pirmo vietu)
2. vieta Dinija Čakša(Gulbīša pamatskola) un Agrita Ābeltiņa(Gulbenes Mākslas skola) (laureātes ieguvušas vienādu punktu skaitu, dalot otro vietu)
3. vieta Jasmīna Kaša

Kategorijā “6.klase – 12. klase” balvas saņem:
1. vieta Laura Kļava (Gulbīša pamatskola)
2. vieta Ērika Šuļja(Gulbenes mākslas skola) un Amanda Vebruāle(Gulbīša pamatskola) (laureātes ieguvušas vienādu punktu skaitu, dalot otro vietu)
3. vieta Iļja Polis (Balvu Valsts Ģimnāzija)

Kategorijā “Jaunieši un pieaugušie” balvas saņem:
1. Vieta Ilzei Pipcānei (Balvu novads)
2. vieta Elitai Eglītei(Balvu Novads)
3. vieta Nellijai Teilānei (Balvu Novads)

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības Facebook lapā veiktajā skatītāju balsojumā, visvairāk balsis un skatītāju balvu saņem Amanda Orlovska.

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības specbalvu saņem Stāķu PII “Taurenīšu” grupiņa.
Apsveicam laureātus!
Ar balvu saņēmējiem un skolēnu pedagogiem sazināsimies personīgi.
Paldies mūsu atbalstītājiem Zeit un Tīklu Parks! 😊