GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Aktualitātes

Gada izaicinājums bija atrast sevī rezerves – gan morālās, gan arī fiziskās

February 1, 2022

Dr.Sarmīte Andrukele, Balvu slimnīcas galvenais ārsts

Kā vērtējat pagājušo gadu?

  • No medicīniskā personāla puses gads bija smags, ar lielākiem un mazākiem izaicinājumiem. Mediķi ne tikai rūpējās par savas drošības ievērošanu, bet pamatos svarīgi bija pasargāt iedzīvotājus no iespējamajiem infekcijas avotiem un radīt drošu vidi kā ambulatorajiem pakalpojumiem, tā arī stacionāra darbībā. Nodrošināt pacientiem ar Covid-19 vīrusinfekciju atbilstošu ārstēšanu. Neatteikt plānveida pakalpojumus un nodrošināt pārējo slimnīcas profilu darbību medicīniskās palīdzības sniegšanai akūtiem pacientiem.

Vai bija izjūtama pārslodze un personāla nepietiekamība?

  • Pārslodze bija, tas bija aktuāli visu gadu un turpinās arī šogad. Izteiktāki tas bija Covid-19 nodaļu darbības nodrošināšanas laikā. Kad vīrusinfekcijas laiks nedaudz pierima (vasaras periodā) un uz laiku Covid-19 nodaļas bija slēgtas, tad sākās atvaļinājumu laiks. Pārstrādes netika pieļautas, īpaši vidējam personālam un māsu palīgiem, sanitāriem. Medicīnas speciālisti apkārt “nemētājas” un ir tik, cik viņu ir.

Gada izaicinājums bija atrast sevī rezerves – gan morālās, gan arī fiziskās. Pat pēc pāris brīvām dienām vidū starp maiņām, personāls nav pietiekoši atpūties un stress ir joprojām, daudzas lietas tiek uztvertas saasināti.

Kas noved arī līdz pacientu vai piederīgo neapmierinātības izteikšanai?

  • Arī. Medicīnā kā jebkurā citā darbības sfērā uzsvars ir uz sadarbību, tomēr ir arī gadījumi, kad galvenajam ārstam ir jāiesaistās dažādu situāciju risināšanā – gan uz vietas ar pacientu, gan ar viņa ģimeni. Ir saprotama situācija, kad pacienta piederīgajiem ir bažas, vai personāls dara visu iespējamo, kas nepieciešams tā brīža pacienta veselības stāvoklim. Tomēr jāteic, ka mediķi atbild par sava darba kvalitāti un strādā kā komanda. Pie smagākiem un sarežģītākiem pacientiem vai ar neskaidrām diagnozēm, pie akūtām saslimšanām, notiek speciālistu konsīlijs ar visiem speciālistiem, kur piedalās arī galvenais ārsts. Turklāt daudzi vecāka gadagājuma pacienti ir polimorbīdi, tas ir, ar vairākām hroniskām saslimšanām, kas arī sarežģī pacienta veselības stāvokļa izvertēšanu.

Vai pieaicināti tiek arī  Specializētā medicīnas centra (SMC) speciālisti?

  • NMPD Specializētās medicīnas centrs (SMC) ik dienu nodrošina atbalstu kolēģiem Latvijas slimnīcās, sniedzot specializēto neatliekamo medicīnisko palīdzību pacientiem, kuri tajās atrodas. Arī mēs neesam izņēmums. Piemēram, mana profila, pediatrijā, neskaidros gadījumos mēs konsultējamies ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas BKUS attiecīgās specialitātes ārstu. Akūtos gadījumos notiek arī konsultācijas ar SMC speciālistiem un pēc nepieciešamības bērni tiek arī transportēti uz augstāka līmeņa ārstniecības iestādi. Pārsvarā tie ir gadījumi ar jaundzimušajiem.

Ir notikusi arī pacientu pārvešana no intensīvās terapijas nodaļas, kad mūsu speciālisti ir stabilizējuši pacienta veselības stāvokli un profesionāli sagatavojuši pacientu pārvešanai. Ir saņemts atzinīgs novērtējums no SMC speciālistu puses.

Vai šodien ir izjūtamas Covid-19 radītās sekas citu profilu pacientiem?

  • Terapijas gultas pildās. Arvien vairāk guļošu un aprūpējamu pacientu gados. Ar smagām saslimšanām, kas aprūpē prasa zemākā personāla papildus darbu.

Pieplūdums ir manāms visur. Nāk pacienti, kuri savas saslimšanas ir iekavējuši saistībā ar Covid uzliesmojuma izraisīto plānveida pakalpojumu un izmeklējumu ierobežojumu valstī. Izjūtam, kad iedzīvotāji ir vērsušies pēc medicīniskās palīdzības tikai galēji akūtos gadījumos.

Kā ar sadarbību ar citām slimnīcām?

  • Ļoti laba sadarbība ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālistiem pediatrijā. Arī citi mūsu speciālisti konsultējas ar saviem kolēģiem ārpus mūsu slimnīcas, tāpat arī strādā dežūrās augstāka līmeņa slimnīcās, ko varam uztvert pozitīvi, kā profesionālo iemaņu attīstīšanu. Veselības nozarē esam saistīti.

Ņemot par pamatu slimnīcu sadarbības līgumus, varu teikt, ka pagājušā gadā būtiski ir uzlabojusies un veiksmīgāk notikusi sadarbība ar Rēzeknes slimnīcu. Kā to paredz sadarbības līgums, ja pacientam nepieciešama augstāka līmeņa palīdzība, kas nav pieejama mūsu stacionārā atbilstoši slimnīcas līmenim, konsultējoties ar attiecīgā profila speciālistu, tiek rasts risinājums papildus diagnostikas iespējām, precizējot saslimšanas cēloni, vai arī notiek pacienta pārvešana.

Pie kā būtu jāpiestrādā turpmāk?

  • Pie komunikācijas ar pacientiem un viņu tuviniekiem. Pie drošības jautājumiem pacientu aprūpē, nosakot viņu aprūpes līmeni, pie atbilstošu drošības risku izvērtēšanas. Sevišķi augsta riska pacientiem, kuriem jebkurā mirklī var iestāties dzīvībai bīstams stāvoklis.

Arī speciālistu kvalifikācijas celšana notiek Zoom platformā, kas var nest līdzi sekas, bet tas ir valstisks jautājums.

Līdz ar iespējamo epidemioloģisko risku mazināšanu, slimnīcā ir atliktas lielās vizītes nodaļās, kas bija svarīgs moments pacientu aprūpē un kolēģu atbalstā.

Un Covid-19 ir nesis sekas arī komunikācijā starp personālu, ko gribētos aktualizēt šogad.

Uzņēmumam ir savas noteiktās vērtības. Kuras būtiski būtu akcentējamas šogad?

  • Kvalitāte, kā jebkurā ārstniecības iestādē ir galvenais un pie tās var strādāt un to uzlabot nepārtraukti. Izaugsme, arī speciālistu kvalifikācijas ziņā. Un komunikācija, kas ir būtiska vērtība.