GULBENES diennakts medicīniskās palīdzības punkts: +371 64473868

BALVU uzņemšanas nodaļa: +371 64507126

LV
#
pieteikties pakalpojumam#
facebook   draugiem   youtube

Piesakies jebkuram mūsu
pakalpojumam, aizpildot anketu

Balvi

Gulbene

Par mums

Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Projekta nosaukums:

Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību

Nr. 9.3.2.0/18/I/014

2018.gada 20.decembrī SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir parakstījusi līgumu par ERAF finansējuma piešķiršanu Balvu un Gulbenes slimnīcu attīstības projektam 1 394 049 EUR apmērā, kas palīdzēs pilnveidot veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību reģiona iedzīvotājiem.

Projekta īstenošana ļaus uzlabot iedzīvotāju veselības aprūpi onkoloģijā, sirds-asinsvadu slimību, kā arī mātes un bērna veselības aprūpes jomā.

Projekta finansējumu plānots ieguldīt vairāku jaunu iekārtu iegādei Balvu un Gulbenes slimnīcās, nomainot morāli novecojušas medicīniskās tehnoloģijas pret jaunām, veikt liftu nomaiņu un ieejas mezglu uzlabošanu Balvu slimnīcā. Paredzēts nomainīt intensīvās terapijas nodaļas aprīkojumu un iekārtas, aprīkot otru operāciju zāli, iekārtot endoskopiju kabinetu, izveidot otolaringologa darba vietu, nomainīt pacientu gultas un skapīšus un iepirkt jaunas mūsdienīgas tehnoloģijas – rentgena un ultrasonogrāfa aparātus un citas iekārtas.

Projekta sadarbības partneris – SIA “Rēzeknes slimnīca”, īstenojot šo projektu, ir paredzējusi veikt ieguldījumus jaunu medicīnisko tehnoloģiju iegādē, veicot rentgendiagnostikas iekārtas nomaiņu.

Projekta kopējās izmaksas – 1 394 049 EUR, t.sk.:

  • Attiecināmās izmaksas-1 394 049 EUR (SIA „Balvu un Gulbenes slimnīca” 1 188 865 EUR, SIA „Rēzeknes slimnīca” 205 184 EUR), t.sk.:
  • ERAF (85%)-1 184 941.65 EUR;
  • valsts budžets (9%)-125 464.41 EUR;
  • privātais finansējums (6%)-83 642.94 EUR,

t.sk. SIA „Balvu un Gulbenes slimnīca” 71 331.90 EUR, SIA „Rēzeknes slimnīca” 12 311.04 EUR.

Projekta realizācija tiks īstenota līdz 2020.gada beigām.